IDEA

Multi Art

czyli różne dziedziny sztuki

Multi Art Festival, to unikalny w wymowie, interdyscyplinarny, międzynarodowy wachlarz imprez kulturalnych. Łączy wydarzenia muzyczne, taneczne, teatralne, działania plastyczne i multimedialne.

Projekt MAF to nieustająca inwencja w dziedzinie wszechstronnego rozwijania zdolności i talentów, która integruje środowisko wokół tworzenia, autokreacji i dzielenia się pasjami i umiejętnościami.

Urozmaicony program, szeroka rozpiętość stylistyczna, niekonwencjonalna formuła promowania kultury wysokiej i rozrzut geograficzny wykonawców predestynują Festiwal do znaczącego przedsięwzięcia w skali ogólnopolskiej. Intencją organizatorów jest, aby z biegiem czasu Multi Art Festival wpisał się w europejski, międzynarodowy kontekst festiwali i stał się naszą wizytówką na świecie.