PAWEŁ KOWZAN - JESZCZE TYLKO JEDEN MAŁY WYSIŁEK

1 września

Instalacja dźwiękowa, nie-liniowa pętla i zmienne wymiary autorstwa Pawła Kowzana. Jest to seria pojedynczych komunikatów, krótkich i ciętych, pojawiających się losowo, w nieregularnych odstępach czasu, w różnych miejscach, organizujących się w mniej lub bardziej przypadkowe konstelacje. To instalacja peformatywna, w ruchu, gdzie dźwięk nadawany jest w sposób nieukierunkowany, skupiając się na performatywnym doświadczeniu nieintencjonalnego słyszenia i przygodnego montażu.

Charakter organizacyjno-ostrzegawczych ogłoszeń wpisuje się w kapitalistyczny etos maksymalizacji efektywności i wydajności, gdzie nadrzędna staje się kategoria produktywności, a ideałem – nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność. W tak skonstruowanej rzeczywistości nie ma miejsca na sen, staje się on ekskluzywnym i nieco anachronicznym dobrem. Pozorowana troska, naprzemienne uspokajania i mobilizowanie, kierowania uwagi ku przyszłości i obietnicy nagrody lub oddalanie jej z uwagi na zagrożenie, utrzymywanie niepewności i rozstrojenia, służą jako narzędzia podtrzymywania uwagi i kontroli. Tu jednak ten subwersywny nadmiar (nadidentyfikacja i dysonans często wyraźnie sprzecznych komunikatów) destabilizuje przedmiot afirmacji.

Program