ŁONA VS. ŁUSZCZYKIEWICZ ROZMOWA O JĘZYKU W MUZYCE

7 września | godz. 18.00 | Skwer Historyczny Rozmarek

Rozmowa o języku w muzyce pomiędzy Młodym Ambasadorem Polszczyzny z 2017 r. – Adamem „Łoną” Zielińskim a prof. UAM dr hab. Piotrem Łuszczykiewiczem.

Piotr Łuszczykiewicz urodził się w Kaliszu, gdzie do dzisiaj mieszka. Odbył studia magisterskie filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obronił rozprawę doktorską O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka. (Studium z poetyki współczesnego erotyku). Od 1992 roku pracuje w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie habilitował się na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. Przez ponad dwadzieścia lat był kierownikiem Studium Filologii Polskiej w Kaliszu. Od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz kierownika Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał sześć książek i trzy publikacje arkuszowe. Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset recenzji w prasie polskie i zagranicznej. Prowadzi zajęcia z zakresu teorii literatury, historii współczesnej literatury polskiej i sztuki komunikowania. (źr. www.wpa.amu.edu.pl)

„Łona”, czyli Adam Bogumił Zieliński (ur. 1982 r.) praktykuje jako prawnik w jednej ze szczecińskich kancelarii. Jest ekspertem w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Szerzej znany jako wykonawca i producent muzyki rap nurtu „inteligenckiego”. W 2017 r. Rada Języka Polskiego uhonorowała go tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny. Samodzielnie i razem z Webberem wydał siedem płyt i kilkanaście innych wydawnictw muzycznych. (źr. www.rp.pl)

Moderatorem rozmowy będzie Łukasz Jaskóła.

Program